• 15 SIERPNIA 2021 GODZ. 10:00
    • START: RYNEK / META: PARK PSZCZYŃSKI

O wydarzeniu / Trasa

Rynek Pszczyna

Pszczyńskie stare miasto do dzisiaj zachowało tradycyjny, średniowieczny układ przestrzenny. Jego centralną część stanowi rozległy rynek, jeden z największych i najładniejszych południowej Polsce.

Ratusz

Pierwotnie barokowy z 1658 roku, kilkakrotnie został przebudowany, ostatnio w 1930 roku w stylu neorenesansowym. Obecnie mieści się tutaj siedziba Urzędu Miejskiego.

Pokazowa Zagroda Żubrów

Ośrodek hodowli żubrów w Pszczynie powstał w 2008 roku. Zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki można spotkać się oko w oko z królem puszczy.

Cmentarz wojenny "Pod Trzema Dębami"

mogiła rozstrzelanych w 1939 roku powstańców śląskich, harcerzy i mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Pochowano w niej 2015 żołnierzy, głównie 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej Szóstej Dywizji Piechoty Armii Kraków.

Pole golfowe

Pole golfowe w Pszczynie ma unikatową w skali całej Europy lokalizację - z jednej strony przylega do Zagrody Żubrów z drugiej strony do zabytkowego Parku Książąt Pszczyńskich. Na powierzchni 28 hektarów znajduje się 9 dołków.

Wodna Wieża

Powstała w 1926 roku chodź dziś swoim wystrojem nawiązuje do czasów rewolucji przemysłowej. Dziś w tym miejscu znajduje się restauracja która przenosi w świat fantastyki naukowej.

Sąd Rejonowy

Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Budynek jest murowany z cegły, nieotynkowany, osadzony na kamiennej podmurówce, zdobioną pseudo rustyką, na planie litery “L”, jako budynek narożny, o czterech kondygnacjach, w stylu historyzmu, z elementami nawiązującymi do renesansu północnego.

Plac Zwycięstwa i Wolności

Pierwotnie był to Wilhelmplatz, następnie Fürstenplatz, od czerwca 1922 Plac Książęcy, od 1931 Plac Karola Miarki, w okresie II wojny światowej na cześć dawnego mieszkańca Pszczyny dr. Lammersa (szefa Kancelarii Rzeszy) był to Lammersplatz, a po II wojnie światowej do dziś jest to Plac Zwycięstwa i Wolności.

ul. Kościuszki

Gdy powstawała, nazywała się Aleją Książęcą. Nowy patron pojawił się "za Polski". Ciekawy i nowoczesny jak na owe czasy układ ulicy nie został nigdzie w Pszczynie powtórzony.

Dworzec Kolejowy

Budowę budynku dworca kolejowego w Pszczynie rozpoczęto w roku 1867, zaś w dniu 24 czerwca 1870 r. przez Pszczynę przejechał pierwszy pociąg. Upływ czasu i brak właściwej opieki właściciela - kolei państwowych, powodował jego dewastację. Ratunek przyszedł w 2012r. Kiedy zapadła decyzja o remoncie budynku dworca.

ul. Piastowska

jedna z kilku ulic doprowadzających do rynku oraz główna handlowa ulica miasta, przy której stoi szereg zabytkowych kamieniczek pochodzących jeszcze z XVIII w.

Dom Ogrodnika

Wybudowany w latach 1881-1883 stylu neobaroku francuskiego Domek przy bramie służył za siedzibę straży parkowej. W latach 1902-1914 mieściła się tu trzy-kabinowa łaźnia miejska z wannami. W późniejszych latach w budynku zamieszkał ogrodnik parkowy i stąd właśnie potocznie używana przez pszczynian nazwa „Dom Ogrodnika”.

Skansen

Zagroda powstała w 1975 roku i stopniowo rozrastała się, aby dziś zajmować powierzchnię 2 h, na której znajdują się liczne zabytki architektury drewnianej.

Skatepark

powstał w miejscu dotychczasowego miejskiego amfiteatru, który po okresie przemian ustrojowych w naszym kraju stracił mocno na znaczeniu. W miejscu niegdysiejszej sceny powstały Funbox, Grindboxy, Poręcz i Rampy tworzące profesjonalny skatepark.

Brama Chińska

jedno z wejść do parku, wybudowana została w 1908 r. Jest to pozostałość po romantycznej architekturze parkowej nawiązującej do formy paj-lu, która wywodzi się z Chin (w dawnej architekturze Chin takie bramy wznoszono dla zaakcentowania atrakcyjnego widoku lub ważnego miejsca, stanowiły one wejście do zespołu pałacowego lub świątynnego).

Eiskeller

piwnica lodowa potocznie zwana "lodownią" znajduje się w Parku Zamkowym i jest okrągłą, neoromańską budowlą wzniesioną w końcu XIX wieku (1880 roku).

Groby Anhaltów

niewielka nekropolia powstała z inicjatywy Henryka Anhalta na początku XIX wieku. Składa się z obelisku piaskowcowego z niemieckim napisem: „Auferstehen Wirst Du Mein Staub Nach Kurzer ruch”, co oznacza po polsku: „zmartwychwstaniesz, ach zmartwychwstaniesz prochu mój po krótkim odpoczynku”.

Muzeum Zamkowe

należy do najbardziej znanych i popularnych w kraju muzeów-rezydencji. Zamek został wybudowany w XIV w., jednak na przestrzeni kilku stuleci był parokrotnie rozbudowywany. Ostatnia przebudowa – w stylu neobarokowym – została przeprowadzona w latach 1870-76 według projektu wybitnego francuskiego architekta Aleksandra Hipolita Destailleur.

Prezentowana trasa może jeszcze ulec zmianie. Szczegóły nowej trasy zostaną opublikowane wkrótce. Dystans 10 km – bez atestu, 1 pętla – 90% asfalt, 10% utwardzona droga gruntowa.