• 02 CZERWCA 2019. ZAWODY ZAKOŃCZONE
  • DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

 

Organizator :              Urząd Miejski w Pszczynie, MORiS w Pszczynie, Carbo Asecura SA

Współorganizacja:     Powiatowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, OSP w Pszczynie, Straż Miejska w Pszczynie,

Termin i miejsce:      02.06.2019, godz. 12:00, start Rynek, meta przy Zamku w Pszczynie

 

Program zawodów:   Bieg dzieci i młodzieży szkolnej – odrębny regulamin (wkrótce)

Bieg główny na dystansie 10 km

                                    Bieg sztafetowy- odrębny regulamin (wkrótce)

 

Program minutowy: 9:15 – otwarcie zawodów

9:15 – 11.30   biegi juniorskie (bieg klas gimnazjalnych, bieg dzieci szkół podstawowych oraz przedszkolaków i młodszych przedszkolaków z rodzicami) – Park w Pszczynie pętla  ok.200, 500 i 1000 metrów.

12:00 – bieg główny – 10 km

                                    Ok. 13:30 – Sztafety przedsiębiorców i organizacji samorządowych – odrębny regulamin.

Ok.14:00 dekoracja

Trasa:

Dystans 10 km – bez atestu, 1 pętla – 90% asfalt, 10% utwardzona droga gruntowa. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Szczegółowy przebieg trasy udostępniony będzie na stronie internetowej www.biegpszczynski.pl

 

Uczestnictwo:            Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 02.06.2019r. 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości. Osoby do
18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy.

Zgłoszenia:                 Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.biegpszczynski.pl  oraz w biurze zawodów   w dniu startu (pod warunkiem wolnych numerów startowych) – plac przy Zamku w Pszczynie – godz. 830 – 1100 – weryfikacja zawodów, wydawanie numerów startowych.
Kontakt z organizatorem – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, tel. 032 210-38-77, email:biuro@biegpszczynski.pl

Opłata startowa:       Opłata startowa w kwocie 45 zł za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do dnia 15.03.2019 r. W terminie do 26.05.2019 r. opłata startowa wynosi 55 zł – liczy się data zaksięgowania wpłaty. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

 

W dniu zawodów tj. 02.06.2019 opłata startowa wynosi 70 zł bez względu na wcześniejsze zgłoszenie, pod warunkiem, że nie przekroczono limitu 1000 zgłoszonych zawodników. Jeśli zawodnik uiści opłatę przelewem do 26.05.2019 (liczy się data zaksięgowania wpłaty) otrzyma numer startowy z imieniem oraz koszulkę techniczną. Opłata startowa za udział w zawodach sportowych nie podlega zwrotowi.

Ustalony został limit 1000 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1100 osób lista startowa zostaje zamknięte.

 

Klasyfikacja:              Kobiety: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych:
K 20 ( 16 – 29 lat)
K 30 ( 30 – 39 lat)
K 40  ( 40 – 49 lat)
K 50 ( 50 – 59 lat)

                                    K 60 ( 60- i powyżej)

                                    Mężczyźni: kategoria generalna i w kategoriach wiekowych:
M 20 ( 16 – 29 lat)
M 30 ( 30 – 39 lat)
M 40  ( 40 – 49 lat)
M 50 ( 50 – 59 lat)

M 60 ( 60 – i powyżej)
Dodatkowe kategorie: (K i M)

Urzędnicy

Nauczyciele

Finansiści

Klasyfikacja drużynowa firm (w zespole firmowym może brać max. 6 zawodników, liczone będą trzy najlepsze czasy)

Pszczyna Biega

 

Bieg zaliczany jest do Pucharu Carbo Asecura. Szczegóły w odrębnym regulaminie.

 

Nagrody:                    Mężczyzn generalna –  nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zawodników

I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 100 zł
Kobiety generalna –  nagrodzonych zostanie 5 najlepszych zawodniczek
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 100 zł
W kategoriach
I miejsce 200 zł
II miejsce 100 zł
III miejsce 100 zł

 

Najlepsza zawodniczka, najlepszy zawodnik z Gminy Pszczyna: Puchar
Kategoria urzędników: Puchar (kobiety/mężczyźni miejsce I-III)

Kategoria nauczyciele: Puchar (kobiety/mężczyźni miejsce I-III)

Kategoria finansiści*: Puchar (kobiety/mężczyźni miejsce I-III)

Kategoria sztafeta firm: Puchar (kobiety/mężczyźni miejsce I-III)

Kategoria Pszczyna Biega (kobiety/mężczyźni miejsca I-III)

*do kategorii Finansiści zaliczamy ubezpieczeniowców, bankowców, księgowych etc.

 

Organizator zapewnia medale dla wszystkich zawodników którzy ukończyli bieg.

 

Wyżywienie:              Dla wszystkich zawodników posiłek regeneracyjny, woda na mecie i na punkcie między 4 a 6 kilometrem.

 

Komunikat końcowy: Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie  na stronie www.biegpszczynski.pl

 

Postanowienia Końcowe:

 • Elektroniczny pomiar czasu będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoważne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatorów.
 • Wszelkie kwalifikacje prowadzone będą wg Indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie, uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
 • Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu na 90 minut.
 • Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w wybranym rozmiarze.
 • Protesty można składać wyłącznie pisemnie do sędziego głównego w ciągu 15 minut od zakończenia biegu po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu.
 • Szatnie, natryski, depozyt, posiłek po biegu – Hala sportowa przy MORiS Pszczyna, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna. Bezpłatny parking w Pszczynie przy ulicy Żorskiej (przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów).
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 • W biegu mogą wziąć udział osoby biegnące z wózkami dziecięcymi pod warunkiem, że fakt ten wcześniej zgłoszą Organizatorowi drogą mailową oraz podczas startu ustawią się tylnej strefie.
 • Organizator nie dopuszcza do startu osób biegających z psami, osób uprawiających Nordic Walking oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – trasa nie posiada atestu.
 • Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 100 numerów startowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej.
 • Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji.
 • Podczas biegu będzie prowadzona akcja charytatywna na rzecz potrzebującego dziecka z powiatu Pszczyńskiego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie.
 • Carbo Asecura S.A. zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników biegu na czas zawodów.

 

 

 

Regulamin Biegu Głównego

pobierz plik